Şehir Belde Yada Bölge Yazınız...
Giriş Tarihi...
Çıkış Tarihi...
Şehir En doğru otel bilgisini verebilmemiz için lütfen arama yapın ve sonuçları karşılaştırın....
Yetişkin Sayısı
1. Çocuk Yaşı
2. Çocuk Yaşı
Fiyat
Pansiyon
{{LALAN1}}
Hizmet Sözleşmesi

GENEL ŞARTLAR

İş bu sözleşmede FYN TURİZM ORGANİZASYON Tic.veSan.Ltd.Şti ACENTA olarak, katılımcılar MÜŞTERİ olarak anılacaktır.

ÖDEMELER:

Kayıt anında tur bedelinin %35 i; bakiyenin ise tur başlangıcından en az 15 gün önce ödenmesi gerekir. Süresi içerisinde ödemelerin yapılmaması halinde acenta rezervasyonu iptal etme hakkına sahiptir. Bu durumda tur bedelinin %35 i cayma tazminatı olarak müşteriden tahsil edilir.

MÜCBİR SEBEPLER:

Tura çıkmadan veya tur sırasında meydana gelebilecek olağanüstü haller de (savaş, deprem, sel, kaza, siyasi, olay, grev, afet, hava şartları, teknik olay ve arızalar, devletler arası ilişkilerden doğabilecek geciklemeler ve değişiklikler) Acenta turun programını değiştirmek veya tümden iptal etmek hakkına sahiptir. Bu gibi durumlarda herhangi bir ücret iadesi söz konusu değildir.

İPTAL ve DEVİR

Acenta gerekli gördüğü durumlarda müşteriye de bildirmek kaydı ile ilan ettiği veya kayıt aldığı turları gezi başlangıcından bir gün öncesine kadar kısmen veya tamamen iptal edilebilir. Tur hareket tarihinden 15 gün önce yapılan iptallerde Tur ücretinin %65 i, on gün önce yapılan iptallerde %50 si, yedi gün önce olan iptallerde %25 i müşteriye iade edilir. Yedi gün kala olan iptallerde ücret iadesi söz konusu değildir.

Müşteri satın aldığı turu gezinin başlamasından 7 gün öncesine kadar istediği kişiye devredebilir. Devir alan bakiyeden ve devir sebebiyle doğan masraflardan devir eden ile müteselsilen sorumludur. Acenta, müşterinin başlangıcını kaçırdığı geziye iştirak edeceğini yazılı olarak bildirmemesi durumunda müşteri adına yapılmış tüm rezervasyonları gezinin başlangıcından 24 saat sonra iptal etme hakkına sahiptir. Bu gibi iptallerde müşteriye herhangi bir ödeme yapılmaz. Uçaklı turlarda tur tarihinin 20 gün öncesi ve daha sonraki iptallerde hiçbir mazeret kabul edilemez. Müşteriye ücret iadesi söz konusu olamaz.

GEZİLER

Acenta, zorunlu kaldığı durumlarda (yol ve hava şartları v.b.) daha önceden belirlenen tur programlarında tamamen veya kısmen değişiklik yapabilir. Ziyaret edilen yerlerde ulaşım firmalarının, otellerin, tesislerin v.b. yerlerin sorumluluğunda olan süreçlerde meydana gelebilecek aksaklıklardan sorumlu tutulamaz.

ULAŞIM ve SAATLER

Uçak, vapur, tren, otobüs, minibüs v.b. ulaşım araçlarının hareket saatleri sözleşmenin yapıldığı tarihte geçerli olan saatlerdir. Daha sonra taşıyıcı firmaların yapacağı tarife değişikliklerinden acenta sorumlu tutulamaz. Acenta ulaşım araçlarındaki tarife değişikliklerini müşterilere bildirmekle birlikte, müşterilerde değişiklikleri öğrenmekle yükümlüdür. Acenta ulaşım firmaları ile ilgili doğabilecek gecikme, iptal veya başka nedenlerden doğabilecek aksaklıklardan, zarardan, kayıptan sorumlu tutulamaz. Acenta tur araçlarındaki yerleşim planını kendisi belirler.

KAYIP ÇALINTI

Tüm tur süresinde (ulaşım, konaklama, gezi, tesis) tura katılanların beraberindeki eşya ve paraların kaybolmasından, çalınmasından ve hasar görmesinden acenta sorumlu tutulamaz. Bagajların içinde para, kıymetli evrak ve benzeri değerli ziynet eşyaları bulundurulamaz. Kaybolan bagaj içindeki tüm eşyalardan acenta sorumlu tutulamaz.

DİĞER HÜKÜMLER

Müşterinin başladığı turu, hizmetin kusurlu olduğundan bahisle terk etmesi halinde, turu terk ettiğini acenta yetkilisine ve konakladığı otele sebepleri ile birlikte yazılı olarak bildirmek zorundadır. Aksi halde müşteri(ler) turu terk etmiş, hizmeti alıp kullanmış addolunur.

Müşteri şikayetçi olunan hususların hizmetin ifası sırasında yazılı olarak yetkiliye bildirilmesi iyi niyetli müşterinin özen borcudur. Müşterinin şikayetçi olduğu halde hizmeti sonuna kadar kullanması şikayetçi olduğu hususlar ile ilgili ikame hizmet ve bedel iadesi gibi tazminat haklarını ortadan kaldırır.

Sözleşmede imzası bulunmayan ancak sözleşmeye konu geziye katılan müşteri(ler)de kendi adlarına kayıt yaptırmakla görevlendirdikleri müşteri(ler) bu sözleşmeyi okuyup kabul ve taahhüt etmiş sayılırlar.  Buna rağmen, sözleşmede bizzat imzalarının olmadığı gerekçesiyle geziye katılan müşteri(ler)in acenta aleyhine ve katılmış oldukları gezi ile ilgili dava ve takipler ve acentanın müşteriye bu sözleşmede yazılı hususlar dışında bir bedel ya da tazminat ödemek zorunda kalması halinde acentanın sözleşmede imzası bulunan müşteri(ler) ye(e) ödemiş olduğu fazla miktar için rücu hakkı mahfuzdur.  Bu geziye katılan müşteri(ler) imzalamış olmasalar dahi taraflar arasında geçerli olacak bu sözleşme şartlarını katalog ve ilanlar nedeni ile öğrenmiş, geziye bu sözleşme şartlarında katılmayı taahhüt etmişlerdir.

Sözleşmenin müşteride kalan kopyası ile acentada kalan kopyası arasında çelişki olursa acentada kalan kopya kayıtları esas alınacaktır.

Bu sözleşmeden doğan uyuşmazlıkların çözümünde TÜRSAB Tahkim Kurulu Yönetmelik Hükümleri geçerlidir.

Yıllardır Sizlere kalitemizden Ödün Vermeden Hizmet Etmekteyiz. Görüş ve Önerilerinizin Doğrultusunda En İyi Noktalara Sizlerle Geldik...

Bundan Sonrada Hizmet ve Kalitemiz En Üst Seviyede Devam Edicektir.

Saygılarımızla...


Sitemiz Yeni Arayüzüyle Hizmetinizde

Yeni Arayüzümüz ile sizlere daha kolay ve daha hızlı hizmet verebilmeyi amaçlıyoruz. Lütfen Görüş, Öneri ve İsteklerinizi Bize İletiniz...